Свинско контрафиле

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свинско контрафиле (пакет)

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свинско бонфиле

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински джолан

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински гърди

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свинска плешка

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински шол

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свинско полутлъсто (пакетаж)

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свинско полутлъсто

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински ребра

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински врат

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински котлет

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС

Свински бут

Температура на съхранение:
Замразена при -18 оС
Охладена от -2 оС до +4 оС